OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA BOISK ZE SZTUCZNEJ TRAWY (TYPU ORLIK)

W ostatnich latach najczęstszą formą wykonywania nawierzchni boisk jest zastosowanie sztucznej trawy lub poliuretanu. Jakość materiału i zastosowane technologie powodują, że jest to specyficzny i wymagający materiał. Wymaga systematycznej pielęgnacji, czyszczenia oraz uzupełniania specjalnym granulatem lub piaskiem kwarcowym. Konserwacja boiska powinna się odbywać co najmniej 2 x w roku.
Do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni używamy w pełni profesjonalnych maszyn, w tym urządzenia Turf Boy TB firmy SMG, o szerokości roboczej 85 cm, co powala nam na wjazd na każdy obiekt. Zastosowanie profesjonalnych urządzenia jak TB, pozwala na utrzymanie nawierzchni w idealnym stanie, co znacznie wydłuża żywotność obiektu. Prawidłowa i profesjonalna konserwacja uchroni Państwa boisko przed możliwością utraty gwarancji na obiekt, wydłuży okres jego użytkowania, odświeży i wyprostuje pozaginane włókna trawy, rozbije granulat oraz umożliwi prawidłowy drenaż boiska.

ZAKRES USŁUG WYKONYWANYCH W RAMACH KONSERWACJI SZTUCZNEJ TRAWY

  • zamiatanie osadów z powierzchni,
  • oczyszczenie murawy poprzez czesanie oraz bronowanie usuwające brud, kamienie czy inne zanieczyszczenia takie jak kawałki szkła, plastiku, kapsle itp.,
  • rozdrobnienie materiału wypełniającego tak, aby ten nie uległ kondensacji lub innemu procesowi powodującemu zbicie tegoż granulatu w większe kawałki, co uniemożliwiłoby prawidłowy drenaż boiska,
  • równomierne rozprowadzenie granulatu na całej nawierzchni, co powoduje, że włókna z trawy nie niszczą się tak bardzo podczas codziennego użytkowania oraz redukuje się możliwość ich wyrwania,
  • czesanie specjalnymi szczotkami, dzięki czemu maszyna prostuje i odświeża pozaginane włókna trawy.
  • opcja- uzupełnienie brakującego granulatu (granulat dostarcza zleceniodawca, chyba, że ustalono inaczej).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA BOISK POLIURETANOWYCH, WIELOFUNKCYJNYCH, BIEŻNI I PLACÓW ZABAW


Boiska syntetyczne/poliuretanowe powinny podlegać systematycznej kontroli. Gruntowna konserwacja to minimum 2 zabiegi w roku.
Wbrew pozorom boisko poliuretanowe wymaga szczególnej pielęgnacji, która pozwoli na utrzymanie prawidłowych właściwości nawierzchni. Boiska syntetyczne posiadają specjalne odwodnienia, które zatykają się pod wpływem piasku, błota i glonów, które powstają na skutek zaniedbań. Sytuacja taka prowadzi do wykruszania, a w efekcie końcowym do odpadania fragmentów nawierzchni.
Za pomocą naszych urządzeń boisko jest zamiatane i jednocześnie odkurzane. Po dokładnym mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, kolejnym etapem może być mycie przy użyciu specjalistycznych urządzeń wysokociśnieniowych.